Наука воплощенного слова. Практическое руководство по воплощению Христосознания

Как жили византийцы (Литаврин Г Г)

України, біржовими торгами є торги, що прилюдно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі...

[dcufut]